با استفاده از افزونه تبلیغات مگنت می توانید در بازی های خود از تبلیغات بنری، تمام صفحه و ویدیویی استفاده کنید.


راهنمای استفاده:

در پروژه گیم میکر خود بروی روی پوشه Extensions کلیک راست کرده و گزینه Import extension را بزنید سپس فایل اکستنشن را انتخاب کنید.

یک آبجکت به نام obj_magnet ایجاد کنید و در ایونت create آن کد زیر را قرار دهید:

1
magnet_init(false, true);

مقدار اول وضعیت تبلیغات تست و مقدار دوم وضعیت صدای تبلیغات ویدیویی می باشد.


تبلیغات بنری:

نمایش تبلیغات بنری:

1
magnet_show_banner("adId", x, y);

حذف تبلیغات بنری:

1
magnet_remove_banner();


تبلیغات تمام صفحه:

آماده سازی تبلیغات تمام صفحه:

1
magnet_show_interstitial("adId");

نمایش تبلیغات تمام صفحه:

1
magnet_show_interstitial();

دریافت نتیجه آماده سازی و نمایش تبلیغات تمام صفحه:

در ایونت Social آبجکت obj_magnet کد زیر را قرار دهید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var type = string(ds_map_find_value(async_load, "type"));
var result = string(ds_map_find_value(async_load, "result"));
if (type == "MagnetInterstitialAd") {
  if (result == "onReceive") {
   /// اگر تبلیغات تمام صفحه دریافت شد
  } else if (result == "onFail") {
   /// اگر تبلیغات تمام صفحه دریافت نشد
  } else if (result == "onClose") {
   /// اگر تبلیغات تمام صفحه بسته شد
  }
}


تبلیغات ویدیویی:

آماده سازی تبلیغات ویدیویی:

1
magnet_load_rewarded("adId");

نمایش تبلیغات ویدیویی:

1
magnet_show_rewarded();

دریافت نتیجه آماده سازی و نمایش تبلیغات ویدیویی:

در ایونت Social آبجکت obj_magnet کد زیر را قرار دهید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var type = string(ds_map_find_value(async_load, "type"));
var result = string(ds_map_find_value(async_load, "result"));
if (type == "MagnetRewardAd") {
  if (result == "onReceive") {
   /// اگر تبلیغات ویدیویی دریافت شد
  } else if (result == "onFail") {
   /// اگر تبلیغات ویدیویی دریافت نشد
  } else if (result == "onRewardFail") {
   /// اگر تبلیغات ویدیویی مشاهده نشد
  } else if (result == "onRewardSuccessful") {
   /// اگر تبلیغات ویدیویی مشاهده شد
  }
}

نکته مهم:

حتما قبل از انتشار برنامه تبلیغات آزمایشی را غیرفعال کنید.