اکشن  برای حرکت دادن آبجکت در جهت عمودی هستش. اگه توی قسمت ver. speed عدد مثبت وارد کنید آبجکت به سمت پایین حرکت میکنه و اگه مقدار منفی بدید آبجکت به سمت بالا حرکت میکنه. با انتخاب گزینه Relative سرعت حرکت آبجکت کم کم بیشتر میشه.

کد معادل اکشن:

1
vspeed = -5;