اکشن  برای حرکت دادن آبجکت در جهت افقی هستش. اگه توی قسمت hor. speed عدد مثبت وارد کنید آبجکت به سمت راست حرکت میکنه و اگه مقدار منفی بدید آبجکت به سمت چپ حرکت میکنه. با انتخاب گزینه Relative سرعت حرکت آبجکت کم کم بیشتر میشه.

کد معادل اکشن:

1
hspeed = -5;