توی این منو گزینه هایی به صورت آیکون وجود داره که دسترسی به گزینه های پرکاربرد گیم میکر استودیو رو آسونتر میکنه:

 • صفحه اصلی برنامه
 • ساخت پروژه جدید
 • باز کردن پروژه ذخیره شده
 • ذخیره پروژه
 • خروجی گرفتن از پروژه
 • اجرای پروژه در حالت عیب یابی
 • اجرای پروژه
 • توقف پروژه در حال اجرا
 • پاکسازی خروجی های قبلی پروژه
 • تنظیمات بازی
 • راهنمای گیم میکر استودیو
 • کوچک کردن اجزای میزکار
 • برگشتن بزرگنمایی اجزای میزکار به حالت پیش فرض
 • بزرگ کردن اجزای میزکار
 • مخفی کردن/نمایش دادن پنجره ها
 • فعال/غیرفعال کردن حالت لپتاپ